Technical Services

Get in touch with Tosoh Guangzhou's technical team.

Mr. Zhenghong Hou
E-mail: houzhenghong@tgc-pvc.com.cn

Ms. Shaoqing Liang
E-mail: liangshaoqing@tgc-pvc.com.cn

Tel: 020-39911318 
General Fax: 020-39911314